OM TITAN GENBRUG

TITAN Genbrug,
cirkulære byggevarer

TITAN Genbrug sælger cirkulære byggevarer screenet for miljøskadelige stoffer. Et godt eksempel på genbrug af byggematerialer er UPCYCLING ORANGERI (klik her), bygget af betonelementer, mursten, træspær og termoruder; alt sammen genbrug og med en samlet CO2 besparelse på ca. 13 tons.

om-img11
Orangeri fra We Build Denmark artikel

Jeg synes I er udviklingsorienterede, når det gælder cirkulær økonomi; det lægger man mærke til. I er seriøse med fokus på CO2 besparelserDaniel Hoffmann KuskProjektchef NCC Danmark A/S

Hvor meget CO2 sparer man ved at bygge med cirkulære byggevarer?

Nøgletal for klimabesparelse ved at bygge med genbrugs- byggematerialer, her vist som procentvis besparelse ift. at bygge med nye materialer. Kilde VCØB

Genbrugsmursten murværk 77 %
Genbrugstagsten tagsten 98 %
Genbrugte betonelementer beton 96 %
Genbrugte bærende træbjælker og -stolper massivt træ 77 %
Genbrugte gulvbrædder trægulv 78 %
Genbrugte termoruder vindue 95 %